DAUKANTO S. KOLŪKIS

DAUKANTO S. KOLŪKIS – socialistinės sistemos žemės ūkio struktūra. Įsteigtas prievartine tvarka. Centru laikytas Papilės mstl., tačiau kolūkio administracinis centras buvo Eglesių k. 1980 turėjo 2704 ha žemės naudmenų, tame plote ariamos žemės buvo 1786 ha. Turėjo 910 ha javų pasėlių, augino 130 ha linų. Nederlingais 1980 m. iš ha vidutiniškai prikulta tik po 12,6 centnerio grūdų. Iš viso prikulta 1145 t grūdų, valstybei parduota 213,8 t. grūdų ir 11,7 t linų pluošto. Buvo laikomi 1607 galvijai, šioje bandoje buvo 535 melžiamos karvės, iš kurių per metus primelžta po 2485 kg pieno. Buvo laikoma apie 1300 kiaulių. Realizuota 360 t mėsos ir 1047 t pieno. Kolūkis 1980 turėjo 21 sunkvežimį ir 28 traktorius. Per metus gauta milijonas 95 tūkst. rub. piniginių pajamų, tačiau patirta 170,6 tūkst. rub. nuostolio. 1981 02 17 buvo prijungtas taip pat ekonomiškai silpnas „Tarybinės vagos“ kolūkis. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, reorganizuotas į žemės ūkio įmonę, kuri nepajėgė dirbti rentabiliai ir netrukus buvo privatizuota atskirais objektais,

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal