DAUNORIAI

DAUNORIAI – buvęs kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 5 km į v. nuo Naujosios Akmenės, prie kelio Akmenė – Klykoliai. Susiformavo po 1924, skirstant žemę naujakuriams. 1936 buvo 8 ūkiai su 31 gyv. Po II pas. karo užsodintas didelis buv. Medemrodės tarybinio ūkio sodas, kuris ilgainiui neprižiūrimas sunyko. 1959 buvo 18 gyv., 1970 – 19 gyv. Nebelikus gyventojų, 1984 07 25 panaikintas. 1991 pasenusio sodo teritorijoje užveistas Naujosios Akmenės mst. gyventojų kolektyvinis sodas (sodų bendrija „Daunoriai“). Teritorija 2004 prijungta prie Gaudžiočių k. Daunoriuose 1927 g. sodininkas dendrologas A. Čiapas.

Inf.: LE, t. 6

< Atgal