DAUNYS Jonas

Jonas Daunys

DAUNYS Jonas (1925 12 02 Zabikų k., Papilės sen. – 2012 12 04 Vilniuje) – kariškis, filosofas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Draginių prad. m-loje, 1941, prasidėjus Vokietijos – SSRS karui, evakuotas su tėvais į Rusiją, nuo 1943 iki 1980 tarnavo SSRS kariuomenėje, nuo 1975 pulkininkas. 1954 neakivaizdžiai baigė Vilniaus u-to Teisės f-tą, 1969 – Maskvos karinės politinės a-jos adjunktūrą, filosofijos m-lų kandidatas, nuo 1969 – tos pačios a-jos filosofijos katedros dėstytojas, nuo 1976 – docentas; dėstė ir kitose Maskvos aukštosiose m-lose, dirbo Karinės istorijos i-te vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Išėjęs į pensiją, aktyviai dalyvavo Maskvos lietuvių bendrijos ir „Židinio“ bendruomenės veikloje, rengė ir leido lietuvišką informacinį laikraštėlį „Židinėlis“, 1997 K. Zabičio slapyvardžiu išleido prisiminimų kn. „Svetimoj šalelėj“. Turėdamas galimybių patekti į Maskvos karo archyvus, sukaupė istorinės medžiagos apie gimtąjį Zabikų k., 1863 m. sukilimo ir I pasaulinio karo įvykius.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; Papilė, t.1.

< Atgal