DAUNYS Juozas

Juozas Daunys

DAUNYS Juozas (buvo g. 1896 11 24 Būriškių k., Papilės sen. ) – ūkininkas, savivaldybės veikėjas. Baigė Papilės prad. m-lą, 1919 išrinktas į Papilės vlsč. t-bą, nuo 1929 dirbo Papilės vlsč. viršaičiu. Turėjo 32 ha ūkį Būriškių k. Priklausė Šaulių ir Lietuvių tautininkų s-goms. 1941 06 24 sovietinės valdžios kolaborantų suimtas savo ūkyje, kalintas valsčiaus arešto patalpoje, 1941 06 26 čia kalinti asmenys buvo sušaudyti, tačiau J. Daunio žaizdos nebuvo mirtinos, sovietiniams kolaborantams pabėgus, jis išvežtas į Mažeikių ligoninę ir išgydytas. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno Kanadoje.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal