DAVIDONIENĖ Ona

Ona Davidonienė

DAVIDONIENĖ Ona (g. 1956 09 20 Abakano mst., Krasnojarsko kr., Rusija) – aukščiausiosios kategorijos gydytoja psichiatrė, visuomenės veikėja. 1967 baigė Bliūdžiškių (Marijampolės r.) prad. m-lą, 1974 – Marijampolės J. Jablonskio vid. m-lą, 1980 – studijas Kauno medicinos i-te. Nuo 1980 – šio i-to psichiatrijos k-ros gyd. internė, nuo 1982 – Akmenės r. centrinės ligoninės gyd. psichiatrė, nuo 1988 – Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Organizacinio metodinio kabineto vedėja, nuo 1995 – šios ligoninės Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centro direktorė, nuo 1999 – Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė. Yra  Nacionalinės sveikatos tarybos, Lietuvos psichiatrų asociacijos narė, Psichikos sveikatos vadybos asociacijos valdybos pirmininkė, LR Seimo ekspertė. Paskelbė per 50 mokslinių publikacijų, skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose. Suteikė paramą steigiant Akmenės r. psichikos sveikatos centrą ir plėtojant jo veiklą.

< Atgal