DECINĖS KARJERAS

DECINĖS KARJERAS – smėlio ir žvyro karjeras Kruopių sen., šiaurinėje Bambalų k. dalyje, prie

Latvijos ir Lietuvos ribos, 1975 paskirtas tuometinei Akmenės autokelių v-bai ir nuo tada buvo eksploatuojamas. Paskirtas plotas 28,2 ha, išnaudotas plotas 16,7 ha. Baigtas eksploatuoti 2007 ir perduotas Laisvos valstybinės žemės fondui. Spėjama, jog pavadinimas nuo latvių tautybės ūkininko Dacio, kurio žemėje karjeras atidengtas, pavardės.

< Atgal