DEGULIAI

DEGULIAI – buvę dvaras ir kaimas Kruopių vlsč. 1923 buvo 44 gyv. Priklausė ir Kryžkelio palivarkas su 8 gyv. Valdė 170 ha žemės ir miškų Kruopių ir Papilės vlsč. teritorijoje. Paskutinis savininkas Mykolas Navlickas. Po II pas. karo sunyko, vadintas  Šiaulių r. Šakynos apyl. kaimu; miškingose apylinkėse dažnai bazavosi ginkluoti rezistencijos kovotojai. 2001 rodytas kaip nebegyvenamas.

Inf.: Šakyna; Kruopiai.

< Atgal