DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – politinės partijos teritorinė struktūra. LDDP – politinė parlamentinė partija, įsikūrusi 1990 12 08, pakeitus nepopuliarų buvusios Lietuvos kompartijos pavadinimą ir perėjus jos buvusiems nariams bei šalininkams. Pirmininkas A. M. Brazauskas; 1992 – 1996 turėjo daugumą LR Seime, įvedė nacionalinę valiutą litą, sustabdė chaosą ūkyje, sumažino politinę nesantaiką. 1993 A. M. Brazauską išrinkus LR Prezidentu, LDDP pirmininku tapo A. Šleževičius, jam atsistatydinus, pirmininku 1996 išrinktas Č. Juršėnas, tuo metu ėjęs ir LR Seimo pirmininko pareigas. 2000 LR Seimo rinkimuose dalyvavo koalicijoje su LSDP ir sudarė didžiausią frakciją, tačiau liko opozicijoje.  2001 susijungė su Lietuvos socialdemokratų partija ir perėmė jos pavadinimą. Sujungtos partijos pirmininku išrinktas A. M. Brazauskas.

Akmenės r. LDDP skyrius veikė nuo 1991, rajono t-boje 1995 – 2000 turėjo 5 vietas, nuo 2000 – 2 vietas. LDDP rajono t-bos pirmininkė E. Meškienė nuo 1997 buvo Akmenės r. mero A. Lupeikos pavaduotoja.  Skyrius 2000 deklaravo 221 narį. 2001 susijungė su Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės rajono skyriumi ir perėmė jos pavadinimą bei gavo daugumos poziciją.

< Atgal