DEVEITLAUKIS

DEVEITLAUKIS – taip vadinta dalis Žardelių k. Papilės vlsč. Čia 1918 – 1928 veikė Žardelių pradinė m-la. Oficialiuose dokumentuose nefiksuotas.

< Atgal