DILBYČIAI

DILBYČIAI – nebegyvenamas kaimas Papilės sen., 7 km į v. nuo Papilės. Plotas 369,58 ha. Iš rytų prieina Jonaičių mšk., pietuose – kelias Papilė – Meškiai. 1923 buvo 14 ūkių su 85 gyv. Pokario metais  intensyviai melioruojant žemes ir griaunant vienkiemius, sunaikintas: 1959 buvo 18 gyv., 1970 – 20 gyv., 1981 bebuvo likę 3 ūkiai su 9 gyv. Vėliau visiškai ištuštėjo. 1944 areštuotas ir 6 metams lagerių nuteistas neva pogrindinės organizacijos narys V. Lachovskis, 1948 apkaltinti dalyvavimu 1941 metų sukilime ir 5 metus kalėti nuteisti P. Gauronskas ir A. Rupšys.  Šalia Dilbyčių, Jonaičių mšk. pakraštyje, 1941 07 22 buvo sušaudyti 46 Papilės žydai (vyrai) ir 9 kolaboravimu su sovietine okupacine valdžia apkaltinti lietuviai.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Papilė, t. 1; LGG, t. 2 – 3.

< Atgal