DOBRANSKIENĖ Romualda Ona

Romualda Ona Dobranskienė

DOBRANSKIENĖ Romualda Ona  (Vereikaitė; g. 1932 01 15 Papilės vlsč. – 2018.12.16 Šilutėje) – pedagogė, socialinių mokslų daktarė. Dirbo Kelmės gir-joje sąskaitininke, 1950 baigė Kelmės vid. m-lą, 1957 – studijas Vilniaus ped. i-te. Mokytojavo Šilutės r. m-lose, nuo 1961 – Šilutės r . Švietimo skyriaus metodikos kabineto vedėja, nuo 1978 – Šilutės 1-osios vid. m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 1979 – direktorė, nuo 1992 – Šilutės r. Kultūros ir švietimo skyr. pedagoginės konsultacijos vedėja, nuo 1993 – Klaipėdos u-to Sveikatos mokslo f-to Socialinio darbo katedros docentė; 1968 suteiktas Lietuvos nusipelniusios mokytojos vardas. 1996 išl. kn. „Mokyklos gyvenimo tvarkymas“, vadovavo keleto kn. ir str. rinkinių sudarymui, iš vokiečių k. išvertė H. Aschmanno kn. „Šilutės Heiderio mokykla“. Šilutės visuomeninio literatūrinės kraštotyros H. Zudermano klubo vadovė; paskelbė per 40 mokslinių str. Lietuvos ir užsienio spaudoje, parengė pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose. 1983 apdovanota Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje sidabro medaliu, 1997 pelnė Šilutės r. premiją „Sidabrinė nendrė“. Nuo 2011 Šilutės rajono Garbės pilietė.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal