DRAGINIAI

Paminklinis akmuo buvusiai Draginių mokyklai

DRAGINIAI – kaimas Papilės sen., 4 km į p. r. nuo Papilės, prie Papilės – Žarėnų kelio. Plotas 742,25 ha. Apsupti Latveliškių mšk. Prateka Eglesys, yra senkapiai ir senos kapinaitės. Istorinėse publikacijose teigiama, jog aplinkiniuose miškuose 1863 06 21 B. Dluskio – Jablonovskio vadovaujami sukilėliai sėkmingai kovėsi su reguliariąja carinės Rusijos kariuomene (Draginių kautynės). 1923 buvo 33 ūkiai su 195 gyv. 1927 išskirstytas į vienkiemius. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 6 šeimas (iš viso represuoti 23 asmenys), tremtyje mirė Barbora Daunienė, kalėjime – Vilniuje 1948 – Petras Milinis, 1946 11 17 NKVD kariškiai ar stribai nušovė Juozą Rupšį. Nuo 1919 iki 1978 veikė prad. m-la, kuriai 1928 – 1937 patalpos nuomotos Užsienių k. Buvusiai mokyklai atminti auklėtiniai 2011 05 28 atidengė paminklinį akmenį. 1959 buvo 138 gyv., 1970 – 130 gyv., 1999 – 29 ūkiai su 86 gyv., 2016 gyv. vietą buvo deklaravę 54 asmenys.  2004 prijungta panaikinto Užsienių k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2 – 4.

< Atgal