DRAUDIMAS

DRAUDIMAS – kolektyvinė individualių lėšų kaupimo sistema galimiems nuostoliams padengti. Lietuvos valstybinė  draudimo įstaiga įsteigta 1921 02 04 ir intensyviai plėtojo veiklą. 1939 surinko apie 4 mln. Lt įmokų, veikė 76 tūkst. įvairių draudimo sutarčių. Lygiagrečiai veikė draudimo AB „Lietuva“. 1940 sistema sovietinės okupacinės valdžios suvalstybinta per sąjungines įstaigas „Gosstrach“ ir „Ingosstrach“. Nuo 1990 išsilaisvino iš sąjunginio pavaldumo. Įsteigta Valstybinė draudimo įstaiga, o Akmenės r. – jos filialas. 1996 jame dirbo 30 darbuotojų, tarp jų 23 agentai, veikė 1296 savanoriško pastatų draudimo, 1496 gyvulių draudimo, 1043 namų turto draudimo, 3750 draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, 503 transporto priemonių ir nemažai kitokių draudimo sutarčių. Direktorė L. Juknienė (nuo 1991). 1996 Valst. draudimo įstaiga reorganizuota į AB „Lietuvos draudimas“, kurios 70 proc. akcijų valdė valstybė. 2000 jas pardavus, tapo privataus kapitalo struktūra. 2001 Akmenės r. filialas panaikintas, jo funkcijos perduotos AB „Lietuvos draudimas“  Šiaulių filialui, tačiau darbuotojai ir paslaugų asortimentas išliko. Kartu Akmenės krašte įvairiu metu veikė ar tebeveikia kitų  privačių draudimo kompanijų  struktūros.

< Atgal