DRAUGELIENĖ Virginija Adolfina

DRAUGELIENĖ Virginija Adolfina (Misiulytė; g. 1947 08 28 Papilėje) –inžinierė. 1965 baigė Papilės vid. m-lą, 1970 – studijas Kauno politechnikos i-te, 1977 – Maskvos centrinį patentologijos i-tą. Nuo 1970 – Magnetinių įrašų Vilniaus konstravimo biuro vyr. inžinierė, nuo 1977 – informacijos ir patentinių paslaugų firmos sektoriaus vedėja, nuo 1981 – Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos i-to vadovaujanti inžinierė, nuo 1992 – patentinė patikėtinė, privačių struktūrų darbuotoja.

< Atgal