DROMANTIENĖ Leta

Leta Dromantienė

DROMANTIENĖ Leta (Ramanauskaitė; g. 1958 03 22 Akmenėje) – pedagogė, istorikė, politologė. 1975 baigė Šiaulių 5-ąją vid. m-lą, 1980 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te, 1986 – aspirantūrą Vilniaus u-te; nuo 2005 –  habilituota socialinių mokslų daktarė. Stažavosi Ženevos (Šveicarija), Haifos (Izraelis), Milano Bikokos (Italija), Rytų Karolinos (JAV) ir daugelyje kitų universitetų. Nuo 1980 – Šiaulių pedagoginio i-to asistentė, nuo 1986 – vyr. dėstytoja, nuo 1992 – Šiaulių pedagoginio i-to (dab. – Šiaulių u-to) istorijos muziejaus vedėja, nuo 1993 – Filosofijos ir istorijos k-ros docentė, nuo 1998 – mokslo prorektorė, nuo 2000 – M. Romerio u-to Socialinio darbo, nuo 2005 – Socialinės politikos, nuo 2013 – Socialinių technologijų f-to dekanė, nuo 2005 – profesorė, nuo 2013 – Edukologijos ir socialinio darbo i-to profesorė, nuo 2017 – Klaipėdos u-to studijų prorektorė. Yra Lietuvos politologų asociacijos ir Europos dekanų asociacijos, dauygelio kitų tarptautinių mokdlo struktūrų, ldidinių redakcijų narė; 2000 – 2015 buvo M. Romerio u-to Senato narė, nuo 2015 – Europos Komisijos mokslo tyrimų vykdomosios agentūros ekspertė. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose ir paskaitas studentams Suomijos, JAV. Čilės, Italijos ir kt. valstybių aukštosiose m-lose. 1995 įkūrė Šiaulių kamerinės muzikos ir šokio ansamblį, viena ar su kitais autoriais parengė per 10 vsdovėlių ir kitų leidinių. Parengė studijoms reikalingų programų ir publikacijų apie švietimo ir kultūros raidą Lietuvoje.

Inf.: Asmeninė informacija.

< Atgal