DUJOFIKAVIMAS

DUJOFIKAVIMAS – gyventojų ir pramonės aprūpinimas gamtinėmis ir suskystintomis dujomis.  Lietuvoje prasidėjo po 1961, ėmus tiekti dujotiekio vamzdynais gamtines dujas iš Dašavos (Ukraina) telkinių į Vilnių. 1964 dujotiekis atvestas į Šiaulius, 1968 – į Klaipėdą. 1970 balandžio mėn. dujofikuoti pirmieji 1000 Naujosios Akmenės mst. gyventojų butų. Dujų tiekimo sistemoms eksploatuoti įsteigta įmonė „Dujų ūkis“. Po 1980 dujotiekio atšaka atvesta į Papilę. Į Ventą gamtinės dujos atvestos 1996 11 21, į Akmenę – 1998 11 04, nutiesus 6,2 km dujotiekio atšaką iš Ventos. Akmenės mst. paklota 10 km vamzdyno atšakų, dujofikuoti daugiabučiai ir 160 individualių gyv. namų. Intensyvėjant  privatizavimo procesui, suskystintų ir gamtinių dujų tiekimo sistemos atskirtos. Akmenės r. įsteigti AB „Lietuvos dujos“ valstybinės Šiaulių dujų įmonės  padalinys „Akmenės dujų ūkis“ ir AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių suskystintų dujų centro struktūra „Akmenės suskystintų dujų ūkis“, Papilėje ir Naujojoje Akmenėje įrengtos gamtinių dujų skirstymo stotys. 2000 Akmenės r. dujų ūkį išsinuomojusi UAB „Akmenės energija“ gamtines dujas vartoja šilumos gamybai ir vandens šildymui. 2001 Lietuvoje įsigaliojo Gamtinių dujų įstatymas, jį įgyvendinant ne kartą keitėsi gamtinių dujų tiekimo ir paskirstymo sistemos bei struktūros. 2007 nutiesta 42 km dujotakio atšaka Akmenė – Mažeikiai. Iki 2014 Rusija naudojosi vienintelės gamtinių dujų tiekėjos privilegija ir taikė nepagrįstai didelius tarifus už Lietuvai tiekiamas dujas. UAB „Akmenės energija“ savo ruožtu rado galimybių renovuoti šilumos tinklus ir taupiai naudoti dujas, jų poreikis sumažėjo įrengus biokuru kūrenamus katilus. 2016 dujas Akmenės r. vartotojams tiekė AB „Lietuvos dujos“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, atsiskaitymus tvarkė šios UAB Šiaulių klientų aptarnavimo centras.

< Atgal