DULBIAI

DULBIAI – kaimas Kruopių sen., 3 km į p. nuo Kruopių, ilga juosta nusidriekęs tarp Kruopių – Šemetaičių vieškelio ir Paliesių mšk. 1910 išskirstant į vienkiemius užfiksuota 98 dešimtinės ir 634 kv. sieksniai (apie 95 ha) žemės. 1923 buvo 12 ūkių su 96 gyv. Po II pas. karo miškingose apylinkėse aktyviai reiškėsi rezistencijos kovotojai. Iš Dulbių kilęs partizanas Alfonsas Kaveckas žuvo Papilės vlsč. 1946 12 12 kautynėse; sovietinė okupacinė valdžia 1949 ištrėmė 4 asmenų P. Pučinsko šeimą, Pranas Pučinskas mirė pakeliui į tremtį. 1959 buvo 29 gyv., 1970 – 10 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo. 1981 dar buvo 2 ūkiai su 4 gyv., vėliau tapo nebegyvenamas, tačiau 2016 gyv. vietą deklaravo 3 asmenys. 2004 prijungta panaikinto Biržų k. teritorija.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2, 4.

< Atgal