DUMBRIAI

DUMBRIAI – kaimas Papilės sen., 4 km į v. nuo Papilės, prie kelio Papilė – Tryškiai. Plotas 389,42 ha. Prateka Vegerė. 1923 buvo 37 ūkiai su 169 gyv. 1933 išskirstyti į vienkiemius, 1936 bebuvo 28 ūkiai su 137 gyv. Po II pas. karo būta aktyvios rezistencijos kovotojų veiklos. Stasys Gricius, partizanai Antanas, Kazimieras ir Stasys Šalavėjai bei Stasys Zarveckis suimti 1945 ir nuteisti po 6 m. lagerių, neva LLA narys Stepas Virkutis nuteistas 15 m. lagerių; 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Kazį Nikitaravičių su 2 dukromis. K. Nikitaravičius, S. Virkutis ir K. Šalavėjus mirė lageriuose. Priklausė „Gegužės 1-osios“ kolūkiui, vėliau prijungti prie Papilės paukštininkystės ūkio. 1959 buvo 112 gyv., 1970 – 181 gyv., 1999 – 61 ūkis su 100 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 87 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal