DYŠA Juozas

Juozas Dyša

DYŠA Juozas (1877 Smilgelių k., Pušaloto vlsč., Panevėžio apskr. – 1936 09 30 Akmenėje) – savivaldos ir visuomenės veikėjas. Baigė Mintaujos g-ją, farmacijos studijas Maskvos u-te. Pritarė lietuvių patriotiniam sąjūdžiui, todėl paskirtas į Sibirą, ten 10 m. dirbo provizorium. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę grįžo į Vilnių, lenkų okupacinės valdžios 1922 suimtas, kalintas ir ištremtas į Lietuvą. Kaune dirbo Lietuvos banke, apie 1927 m. persikėlė į Akmenės valsčių, Vilniuje turėtą butą iškeitęs į vadinamąjį Klyšių III dvarą, kurį pavadino „Prospektu“. Raštingas, teisingas ir tvarką mėgstantis J. Dyša 1929 išrinktas Akmenės vlsč. viršaičiu, netrukus – ir Mažeikių apskr.. t-bos pirmininku. Kilus konfliktams, iš abiejų postų pasitraukė, tačiau 1934 vėl išrenkamas Akmenės vlsč. viršaičiu ir į Mažeikių apskr.. t-bą, tampa jos pirmininku. Palaidotas senosiose Akmenės kapinėse.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal