EGLESIAI

EGLESIAI – kaimas Papilės sen., 3 km į š. r. nuo Papilės, prie kelio į Kruopius. Plotas 374,26 ha. Susiformavo iš dvaro, kuris 1923 turėjo 38 gyv. ir 1930 buvo išskirstytas į vienkiemius; 1936 buvo 13 ūkių su 75 gyv. 1951 sovietinė okupacinė valdžia į Taišetą Irkutsko sr. ištrėmė Barboros Rakauskienės 4 asmenų šeimą. Pokario metais ilgą laiką buvo ekonomiškai silpno S. Daukanto kolūkio centras, veikė felčerių punktas, kultūros namai, nuo 1967 veikia biblioteka. 1959 buvo 35 gyv., 1970 – 107 gyv. Vėliau išaugo, gyventojams keliantis iš griaunamų vienkiemių: 1981 buvo 49 ūkiai su 143 gyv., 1999 – 47 ūkiai su 104 gyv. Prateka Eglesys, išlikę buv. dvaro parko fragmentai. 2016 gyv. vietą deklaravo 95 asmenys. 2003 09 04  užregistruota Eglesių ir Šaltiškių kaimų bendruomenė „Papartis“.

Inf.: Papilė, t. 1.

< Atgal