ERLICKIENĖ Violeta

Violeta Erlickienė

ERLICKIENĖ Violeta (g. 1953 dab. Ventos mst.) – teisininkė. Ventos vid. m-lą baigė 1971, studijas VU Teisės f-te – 1977. Nuo 1977 – soc. aprūpinimo skyriaus vyr. inspektorė Pasvalyje, nuo 1979 – Akmenės rajkoopsąjungos  vyresn. juriskonsultė, nuo 1994 – Akmenės r. s-bės vyriausioji juristė, nuo 1995 – Mažeikių apyl. teismo teisėja, 2006 – 2016 – Mažeikių apyl. teismo pirmininkė.

< Atgal