GABALIS Apolinaras

GABALIS Apolinaras (buvo g. 1907 10 12 Telšiuose) – sovietinės okupacijos meto partinis ir ūkinis pareigūnas. Gimė Telšių kalėjime, kuriame už dalyvavimą 1905 metų maišto įvykiuose kalėjo motina, paskui su ja ištremtas į Rusijos Archangelsko guberniją. Suaugęs dirbo įvairiose Žemaitijos statybose, įsitraukė į priešvalstybinę veiklą, suartėjo su LKP aktyvistais ir pats 1933 tapo nelegalios LKP nariu, rengė streikus ir kitokias nepaklusnumo akcijas, 1935 nuteistas 8 metams kalėjimo, bausmę atliko Šiaulių, Kauno ir IX forto kalėjimuose. TSRS okupavus Lietuvą, iš kalėjimo išleistas ir pasiųstas dirbti į saugumo struktūras, karo metais, pasitraukęs į TSRS gilumą, mokėsi, po karo Židikų, Tirkšlių, Klykolių valsčių Žemaitijoje partorgas, vėliau, ėmus iš partinių valdininkų reikalauti didesnio išsilavinimo, pasiųstas kolūkio pirmininku, nuo 1952 iki pensijos dirbo tuometiniame Akmenės statybinių medžiagų kombinate.

Inf.: MLTE, t.1.

< Atgal