GAILAIČIAI

GAILAIČIAI – kaimas Akmenės sen., 5 km į š. nuo Akmenės. Plotas 1176,92 ha. 1923 buvo 2 kaimai: viename buvo 16 ūkių su 120 gyv., antrame – 6 ūkiai su 22 gyv., 1939 atitinkamai – 19 ūkių su 111 gyv. ir 9 ūkiai su 29 gyv. Veikė grietinės nugriebimo punktas (Dabikinės pieninės padalinys), pašto skyrius, prad. m-la (iki 1994). Po II pas. karo traktuojamas kaip vienas kaimas, jame susiformavo Medemrodės (vėliau vadinto Agluonos) tarybinio ūkio pagalbinė gyvenvietė ir gamybinis centras. 1941 06 26 sovietinių kolaborantų ir kariškių nužudytas ūkininkas Morkus Baransevičius, ištremta O. Kniuipienė, 1944 gruodį suimtas ir 10 m. lagerių nuteistas Ildefonsas Noreikis, o Benediktas Noreikis tremtas 2 kartus: 1945 ir 1948metais; 1947 žuvo iš Gailaičių kilęs rezistentų būrio vadas Kazys Venckus. Sovietinė okupacinė valdžia 1948 ištrėmė Vincento Gadeikio ir Ievos Noreikienės šeimas (iš viso 10 asmenų), o 1951 – dar 11 asmenų. 1959 buvo 131 gyv., 1970 – 150 gyv., 1981 – 67 ūkiai su 190 gyv., 1999 – 72 ūkiai su 174 gyv. 2004 prijungta buv. Matutiškių k. teritorija. 2016 gyv. vietą deklaravo 130 asmenų.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1 – 3.

< Atgal