GAMĖNAI

GAMĖNAI – kaimas Papilės sen., 4 km į p. v. nuo Papilės. Plotas 493,65 ha. Iš š. ir r. prieina Gamėnų mšk., iš v. supa Ventos u., kerta Kuršėnų – Mažeikių kelias ir glž. 1923 buvo 2 stambūs ūkiai su 128 gyv. Dalis kaimo vadinta Palėkesiais. 1945 kaip partizanas nuteistas Mykolas Lukošius (mirė lageriuose), kaip pogrindinės org. nariai represuoti  Povilas Žutautas ir Petras Statkus. 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 5 asmenų P. Kondroto šeimą, tremtyje mirė Vitalija Kondrotaitė. 1959 buvo 102 gyv., 1970 – 84 gyv. Daugelį metų buvo ekonomiškai stipraus Papilės paukštininkystės ūkio (vėliau – ž. ū. b-vė) skyriaus centras, pastatyta gyvulininkystės fermų. 1999 bebuvo likę 7 ūkiai su 10 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 4 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t.2; Papilė t. 1.

< Atgal