GARBĖS PILIEČIAI

GARBĖS PILIEČIAI – Akmenės rajono savivaldybės pagarbos ir padėkos nominacija pažymėti asmenys. Garbės piliečio vardas suteikiamas vadovaujantis 1999 10 28 Akmenės r. t-bos patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais.

Akmenės r. Garbės piliečio vardas suteiktas:

ilgamečiam „Akmenės cemento“ gamyklos direktoriui Leopoldui Petravičiui – už ypatingus nuopelnus rajonui (1999, po mirties);

pasaulio dviračių sporto čempionei Editai Pučinskaitei – už ypatingus nuopelnus rajonui (1999);

Vokietijoje gyvenančiam kraštiečiui Stasiui Čirpui – už pagalbą rajono žmonėms (1999);

Akmenės cemento gamyklos darbininkui Antanui Čiapui, Naujojoje Akmenėj išugdžiusiam privatų botanikos sodą (1999);

Vokietijos Respublikos Arnsbergo miesto kunigui Gerhardui Langei (Gerhard Lange) – už pagalbą Naujosios Akmenės bažnyčiai (1999);

Lenkijos Respublikos Konino miesto prezidentui Kazimiežui Palašui (Kazimierz Palasz) – įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp Konino ir Akmenės savivaldybių nuopelnus (2000);

Vokietijos Respublikos Bocholto miesto merui Klausui Elingui (Klaus Ehling) – įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp Bocholto ir Akmenės savivaldybių nuopelnus (2000);

ilgametei moksleivių choreografinių kolektyvų vadovei Aldonai Pakeltienei (2000);

organizacijos Caritas veiklos Naujojoje Akmenėje plėtotojai Aldonai Uščinienei (2000);

rajono savivaldybės kultūros centro ilgamečiam muzikos kolektyvų vadovui Jonui Gintauskui (2005);

Akmenės rajono savivaldybės merei Eugenijai Meškienei (po mirties, 2009);

Akmenės rajono tarybos nariui, buvusiam merui Anicetui Lupeikai (2009);

Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkui, buvusiam katalikų bažnyčios Kaliningrado dekanui, kraštiečiui Anuprui Gauronskui (2009);

visuomenės veikėjui, žurnalistui, kraštotyrininkui Leopoldui Rozgai (2016);

AB „Akmenės  cementas“ valdybos nariui, Naujosios Akmenės mst. bendruomenės rėmėjui Simonui Vyčiui Anužiui (2018);

už reikšmingą indėlį Akmenės rajonui įtaigiu ir menišku žodžiu telkiant Akmenės krašto žmones – žurnalistei, buvusiai „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojai, redaktorei Julijanai Sejavičienei (2019).

< Atgal