GASIŪNAS Juozapas

Kunigas Juozapas Gasiūnas

GASIŪNAS Juozapas (1901 06 20  Stasių k., Rokiškio apskr. – 1989 09 18 Lauko Sodoje, Telšių r.) – katalikų kunigas, hitlerinės okupacijos metais gelbėjęs žydų šeimas. Nuo 1928 studijavo Telšių kunigų s-joje, kunigu įšventintas 1936 06 06. Vikaras Pikeliuose, Tveruose, Šventojoje, Kražiuose, 1950 – 1965 – Akmenės parapijos klebonas, vėliau klebonas Varniuose, Tveruose, Lauko Sodoje.

< Atgal