GAUGARIAI

GAUGARIAI – buv. kaimas Akmenės sen., 6 km į š. v. nuo Akmenės. Iš š. supo Adomiškių (Kamanų) mšk., pietine dalimi tekėjo Rūdupis. Susiformavo po 1931, įgyvendinant žemės reformą ir naujakuriams išdalijus Adomiškių dv. žemes. Pavadinimas kilęs nuo XIX čia buvusio Gaugarių mšk. 1945 sovietinių represinių struktūrų suimtas ir karo tribunolo 15 m. lagerių nuteistas K. Baltinas. 1959 buvo 91 gyv., 1970 – 59 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir griaunant vienkiemius, ištuštėjo ir 1984 07 25 panaikintas.

Inf.: LGG, t. 2.

< Atgal