GAURONSKAS Anupras

Anupras Gauronskas

GAURONSKAS Anupras (g. 1938 07 01 Purvių k., Ventos sen.) – katalikų kunigas. 1972 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų s-ją; vikaras, klebonas Telšių, Kretingos, Klaipėdos, Gargždų, Skaudvilės, Pievėnų, Tirkšlių parapijose; nuo 1989 – Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Nuo 1999 – Karaliaučiaus dekanas, nuo 2004 – Karaliaučiaus įkalinimo įstaigos kapelionas, nuo 2000 – Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkas, garbės kanauninkas. 1991 įsteigė pirmąją po II pas. karo šiame Rusijos anklave lietuvišką Šv. Šeimynos parapiją. Jo pastangomis iki 2004 Kaliningrado srityje įsisteigė 21 lietuviška parapija, pastatytos 4 koplyčios, restauruotos 3 bažnyčios, Kaliningrado ir Sovetsko mst. įsteigtos lietuviškos sekmadieninės m-los. 1998 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu; 2009 suteiktas Akmenės r. Garbės piliečio vardas. Nuo 2018 – Viekšnių parapijos rezidentas.

< Atgal