GAURONSKIS Vincentas

Kunigas Vincentas Gauronskis

GAURONSKIS Vincentas (g. 1936 01 06 Purvių k., Ventos sen. – 2012-05 26 Viekšniuose) – katalikų kunigas. 1956 baigė Viekšnių vid. m-lą, dirbo Akmenės statybinių medžiagų kombinate, 1965 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų s-ją, įšventintas 1965 04 14; vikaras, klebonas Palangos, Klaipėdos, Plungės, Mažeikių, Truikinų, Žemaičių Naumiesčio, Tirkšlių parapijose, 1985 – 1996 – Viekšnių parapijos klebonas, nuo 1996 – Tauragės klebonas, dekanas ir kariuomenės kapelionas Tauragės apskričiai, nuo 2002 vėl klebonas Viekšniuose, Telšių vyskupijos Garnės kanauninkas, nuo 2010 – Viekšnių Garbės klebonas.

Inf.: Sabaliauskas A. Daugiau kaip 20 metų tarnavęs Viekšniuose. XXI amžius, 2012, birželio 8.

< Atgal