GĖLININKŲ SUSIVIENIJIMAS

GĖLININKŲ SUSIVIENIJIMAS – Lietuvos gėlininkų d-jos (nevyriausybinės  visuomeninės organizacijos, vienijančios gėlių auginimu, selekcija ir naujų rūšių kūrimu besidominčius asmenis) teritorinė struktūra. Lietuvos gėlininkų d-ja įsteigta 1980, rengia šalies ir regionines gėlių parodas, skatina mainus ir gėlių augintojų bendravimą, aktyvų dalyvavimą puoselėjant buities kultūrą ir aplinkos grožį. D-jos nariai yra išvedę daug ir įvairių rūšių lelijų, kardelių bei kitų populiarių gėlių. Vienas iš gėlių selekcijos pradininkų ir populiarintojų Naujojoje Akmenėje buvo J. Gelmanas. Jo ir kitų iniciatorių pastangomis 1962 m. rugsėjo mėn. Naujojoje Akmenėje surengta gėlių paroda, skirta Cemento g-los 10-mečiui. Joje savo išaugintas ir išvestas gėles eksponavo 15 asmenų, Cemento g-los Komunalinio ūkio skyrius, Vidurinės m-los mičiurininkų būrelis, mokytojų bendruomenė. Iš viso pristatyti 647 eksponatai – ir lauko bei kambarinės gėlės, ir proginės puokštės. Pirmojo laipsnio diplomu ir premija apdovanotas J. Gelmanas eksponavo daugiau kaip 100 rūšių gėlių. Palankiai įvertinti Poderienės, Šurkienės, Kazanovos eksponatai.

Akmenės gėlininkų susivienijimas 1997 turėjo 138 narius. Pirmininkė S. Venckienė. Susivienijimas išlaikė  parduotuvę „Tulpė“ Naujojoje Akmenėje, parūpindavo veislinės bulvių ir kitų kultūrų sėklos, braškių daigų, surengė keletą šalies masto ir regioninių kardelių, lelijų ir kt. gėlių parodų. Tokia paroda 2000 buvo skirta Naujosios Akmenės mst. 50-mečiui. Daugeliui narių sulaukus garbaus amžiaus ar išėjus amžinybėm, viešoji veikla susilpnėjo.

< Atgal