GĖPAIČIAI

GĖPAIČIAI – nebegyvenamas kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 5 km į š. nuo Naujosios Akmenės, rytinėje Vėlaičių – Vegerių kelio pusėje. Plotas 585,14 ha. Iš š. supamas Gėpaičių mšk. Vakarinėje dalyje išteka Vėžupis. 1923 buvo 19 ūkių su 118 gyv., 1939 – 21 ūkis su 117 gyv. Nukentėjo per II pas. karo kautynes. Sovietinė okupacinė valdžia 1949 ištrėmė Alfonsą ir Juditą Čekanauskus, 3 asmenų Vilio Elgučio šeimą, Joną ir Oną Jurevičius. Tremtyje  V. Elgutis, J. ir O. Jurevičiai mirė, Čekanauskams neleista grįžusiems apsigyventi Lietuvoje. 1959 buvo 54 gyv., 1970 – 37 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo; 1999 bebuvo 1 gyv., vėliau nebegyvenamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 4.

< Atgal