GERKIŠKIŲ KAPINAITĖS

Gerkiškių (Apušroto) kaimo kapinaitėse
Nuotr. I. Valančio

GERKIŠKIŲ KAPINAITĖS – nebelaidojamos kapinaitės buv. Gerkiškių k., Kruopių sen., apie 100 m nuo miško, buv. ūkininko J. Janulio žemėje. Buvusios aptvertos akmenine, dabar išardyta tvora, auga 2 pušys, išlikę 3 kryžiai. Viename kape, kalbama,  palaidotas 1945 žuvęs rezistentų būrio kovotojas P. Skirius.

Inf.: Kraniauskas R. Pokario rezistencijos dalyvių kapų paieška Apušroto (Gerkiškių) kaimo senosiose kapinėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2010.

< Atgal