GERKIŠKIŲ PALIVARKAS

GERKIŠKIŲ PALIVARKAS – buvęs dvarelis Kruopių sen., 1931 turėjęs 387,24 ha ariamos žemės, miškų ir ganyklų; valdė bajorai Gedminai su Pučinskais, 1931 skirstant į vienkiemius, 301 ha valda atiteko bajorų kilmės ūkininkams Emilijai ir Pranui Dargužams. Sunyko apie 1937, kai tapo užstatytas bankui, o savininkai išsikėlė nežinia kur. Teritorijoje netrukus susiformavo to paties pavad. kaimas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos

< Atgal