GIMBETIŠKĖS MIŠKAS

GIMBETIŠKĖS MIŠKAS – apie 50 ha ploto miškas Papilės sen., kairėje kelio Viešniai – Tryškiai pusėje. Dominuoja spygliuočiai, medynų vidutinis amžius apie 70 – 80 m., yra brandžių plotų. Dirvožemis mišrus, vietomis drėgnas.

< Atgal