GIRGŽDŪTĖS

GIRGŽDŪTĖS – buvęs kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., dab. Rudausių k. teritorijoje. Susiformavo po 1929, išdalijus naujakuriams Rudausių II dvarą. Po II pas. karo nebefiksuojamas, vietovė pateko į Rudausių k. teritoriją, tačiau iki 1970 veikusi prad. m-la vadinta Girgždūčių m-la. 1937 g. literatė J. Janušienė.

< Atgal