GOLKEVIČIUS Adomas

GOLKEVIČIUS Adomas (buvo g. 1810) – katalikų kunigas, caro valdžios kalinys. Įšventintas kunigu 1840, dirbdamas pastoracinį darbą Šiaudinėje, 1863 03 24 bažnyčioje paskelbė sukilimo manifestą. Jau kitą dieną kariuomenės suimtas, 1864 06 03 nuteistas 8 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Bausmę atliko Tunkoje, Sibire.

< Atgal