GREIČIUS Rimantas

GREIČIUS Rimantas (g. 1938 05 16 Vilkaviškyje) – žurnalistas, pedagogas. 1949 su tėvais ištremtas iš Lietuvos, 1955 baigė Chogato vid. m-lą Irkutsko sr., 1968 – Vilniaus pedagoginį i-tą, mokytojavo, nuo 1974 dirbo „Vienybės“ redakcijoje skyriaus vedėju, nuo 1975 – Akmenės r. kultūros skyriaus vedėju, vėliau – žurnalistinį darbą Klaipėdoje, redagavo laikraštį „Lietuvos žvejys“, dirbo dienraščio „Sovetskaja Litva“ korespondentu Dzūkijos ir Suvalkijos zonoje. 1976 išl. kn. „Tarnavo vaikinai pasienyje“ apie raudonosios armijos 105-osios pasienio rinktinės karius (kai kurie jų traukydamiesi nuo vokiečių kariuomenės 1941 vasarą žuvo Šemetaičių k., Akmenės r.).2011 išleido prisiminimų kn. „Man nereikia gyvenimo kito“, kurioje įdėti ir keletas prozos kūrinių.

< Atgal