GRIEŽIAI

GRIEŽIAI – kaimas Papilės sen., 3 km į š. v. nuo Papilės. Plotas 186,28 ha. 1923 buvo 15 ūkių su 84 gyv. 1922 – 1931 veikė prad. m-la. Karo metais gyventojai slapstė iš nelaisvės pabėgusius rusų kareivius. 1951 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 3 asmenų Stasio Jaugos šeimą. Iš Griežių kilęs Jonas Vitkauskas 1945 pavasarį suimtas raudonojoje. armijoje, nuteistas 10 m. lagerių, 1946 mirė lageriuose. Išlikusios senos kapinaitės. 1959 buvo 63 gyv., 1970 – 74 gyv. Dėl intensyvios melioracijos ir vienkiemių naikinimo buvo ištuštėjęs, tačiau nesunyko; 1981 bebuvo 8 ūkiai su 25 gyv., 1999 – 12 ūkių su 29 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 26 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas.

< Atgal