GRUZDAS Antanas

Antanas Gruzdas

GRUZDAS Antanas (1919 – 1989) – mokytojas, kraštotyrininkas. Baigė Linkuvos (Pakruojo r.) g-ją, lituanistikos studijas Vilniaus u-te. Mokytojas Žagarės vid. m-loje, nuo 1957 – Kruopių vid. m-loje, nuo 1963 – Barvydžių aštuonmetėje m-loje. Buvo sukaupęs gausią Nepriklausomos Lietuvos periodikos kolekciją, parengė kraštotyros darbus „Vaškų valsčius ir jo tarmė“, „Vaškų bažnyčios ir parapijos istorija“, savo giminės istoriją „Aštuoni pavasario saulėlydžiai“, Barvydžių m-los istoriją, įsteigė ir vadovavo mokyklos Paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos organizacijai, buvo d-jos rajono tarybos narys.

< Atgal