GULBINAI

GULBINAI – kaimas Akmenės sen., 2 km. į r. nuo Akmenės, tarp kelio Venta – Naujoji Akmenė ir geležinkelio. Plotas 206,35 ha. Prateka Gulbinas, kaimo teritorijoje į jį įsilieja Ožkupis. Jau 1914 išskaidyti į vienkiemius. 1923 buvo 23 ūkiai su 112 gyv. 1941 02 22 įsikūrė pirmasis Lietuvoje sovietinis Lenino kolūkis. Po II pas. karo atkurtas, smarkiai išplėstas, bet taip ir netapęs ekonomiškai stipriu, iš Lenino buvo pervardintas į Akmenės kolūkį, 1992 pertvarkytas į Gulbinų ž. ū. bendrovę. 1945 sovietinė okupacinė valdžia suėmė ir 8 m. lagerių nuteisė Stasį Grybauską, 2 m. kalino Vincą Pečiauską, tačiau bylos sudaryti nepajėgė. 1959 buvo 121 gyv., 1970 – 131 gyv.; 1981 buvo 46 ūkiai su 97 gyv., 1999 – 48 ūkiai su 104 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 89 asmenys. Gulbinuose yra gimę medicinos daktarai broliai Jonas Šurkus, Juozas ir Telesforas Šiurkai.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Inis L. Jie buvo pirmieji; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal