GUMBAKIŲ APYLINKĖ

GUMBAKIŲ APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūrinis padalinys. Kaip ir kitos, Akmenės apylinkė įsteigta po 1940 11 12, įsigaliojus LTSR AT prezidiumo įsakui dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir po 1944 veikė laikinieji vykdomieji komitetai, pirmi vietinių tarybų rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 asmenų deputatų t-ba. Iki 1950 priklausė Kuršėnų apskrities Papilės valsčiui. Panaikinta 1954 05 25, teritoriją prijungiant prie Urbonaičių ap-kės.

< Atgal