ILSKIS Jonas

Jonas Ilskis

ILSKIS Jonas (1907 04 18 Medsėdžių k., Skuodo r. – 1985 10 06 Viekšniuose) – katalikų kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Mokėsi Ylakių progimnazijoje, baigė Telšių g-ją, 1934 – Telšių kunigų s-ją. Vikaras Tauragėje, nuo 1935 kapelionas Palangoje, nuo 1938 – Skuode, nuo 1939 – Švėkšnoje, nuo 1941 – klebonas ir dekanas Palangoje, 1948 – 1949 Viekšniuose, čia suimtas ir nuteistas 25 metams lagerių. Nuo 1954 Sibire dirbo pastoracinį darbą. Už tai ištremtas į Lietuvą, 1956 – 1962 – altaristas Akmenėje, nuo 1962 – Ylakiuose, nuo 1965 iki mirties – Viekšniuose. Parengė Viekšnių parapijos ar dekanato istoriją, tačiau ji neišsaugota. Palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje. 1998 išl. jo prisiminimų kn. „Mano gyvenimo takelis. Curriculum vitae“.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias.

< Atgal