INTA Klemas

Klemas Inta

INTA Klemas (g. 1941 11 23 Viliotės k., Mažeikių r.) – inžinierius mechanikas, lakūnas instruktorius, visuomenės ir politikos veikėjas. 1959 baigė Židikų (Mažeikių r.) vid. m-lą, 1965 – Lietuvos ž. ū. a-jos Mechanizacijos f-tą, 1971 neakivaizdžiai – Kalugos (Rusija) centrinę skraidymo m-lą. Nuo 1967 dirbo Viekšnių kaimo profesinėje technikos m-loje dėstytoju, nuo 1968 – Akmenės aviacinio techninio sporto klubo viršininku, nuo 1986 – Naujosios Akmenės 2-osios vid. m-los mokytoju, nuo 1988 – Naujosios Akmenės mst. vykdomojo k-to pirmininko pavaduotoju, pirmininku. Aktyvus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo grupės, Sąjūdžio Akmenės r. t-bos narys, Sąjūdžio remiamas, 1990 išrinktas LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatu, buvo AT seniūno pavaduotojas. Nuo 1993 dirbo mokytoju, 1995 išrinktas Akmenės r. s-bės meru; nuo 1997 – Akmenės r. s-bės sekretorius, 2001 – 2007 – Naujosios Akmenės mst. seniūnas. 1995 – 2001 ir 2007 – 2011 – Akmenės r. s-bės t-bos narys. Yra I klasės lakūnas instruktorius, nuo 1977 – sklandymo sporto meistras, nuo 1979 – I klasės lakūnas instruktorius, išugdė 8 sporto meistrus, 1990 – 1992 – Lietuvos aeroklubo prezidentas, 1991 apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, 1998 – Dariaus ir Girėno medaliu, 1995 – auksiniu tarptautiniu sklandytojo ženklu, 2000 – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2000 – Lenkijos Konino miesto prezidento garbės ženklu „Už nuopelnus Konino miestui“, Akmenės r. s-bės ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“, Lietuvos aviacijos muziejaus A. Gustaičio medaliu. Lietuvos aeroklubo ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos Garės narys. Aktyviai veikia Lietuvių tautininkų s-goje, vienas iš jos atkūrėjų, 2003 – 2005 – LTS pirmininkas, nuo 2005 – pirmininko pavaduotojas. Būdamas LR AT deputatu, lankėsi Užkaukazės ir Kaukazo valstybėse, bendravo su Gruzijos ir Čečėnijos nepriklausomybės atkūrimo vadovais Z. Gamsachurdija, D. Dudajevu, inicijavo grupės ryšiams su Čečėnija įsteigimą LR Seime. Yra LR signatarų klubo narys, Akmenės aeroklubo garbės narys. 2011 apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Nuo 2011 gyvena Viekšniuose.

Inf.: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 10.

< Atgal