IVANAUSKAS Nikodemas

Nikodemas Ivanauskas.
Nuotr. iš monografijos „Papilė“.

IVANAUSKAS Nikodemas (1844, spėjama, Paragiuose, Papilės sen. – 1931 01 23 ten pat) – literatas, tapytojas, rašytojų Sofijos Pšibiliauskienės ir Marijos Lastauskienės tėvas. Buvo baigęs g-jos kursą, studijavo Peterburgo dailės a-joje, Miucheno karališkojoje dailės a-joje, gyvendamas Paragiuose, lenkiškai rašė eilėraščius, poemas, balades ir siuntinėjo laikraščiams, susirašinėjo su garsiomis lenkų rašytojomis E. Ožeškiene bei M. Konopnicka. Sakoma, kad Lietuvos bažnyčiose yra jo tapytų paveikslų, o muziejuose išsaugota 19 drobių. Turėjo įtakos dukterų išsilavinimui ir intelektui.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; Papilė, t.2.

< Atgal