JAKAITIENĖ Birutė Elena

Birutė Elena Jakaitienė

JAKAITIENĖ Birutė Elena (g. 1954 07 21 Vėlaičių k., Akmenės r.) – specialioji pedagogė. 1973 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1983 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te. Nuo 1976 – Dabikinės pagalbinėje (dabar – specialioji) m-loje: mokytoja, nuo 1990 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2014 – direktorė. 2005 pareikšta Šiaulių apskrities viršininko padėka už kūrybišką pedagoginę ir vadybinę veiklą, 2012 – Akmenės r. mero padėka už inovacijų paiešką bei aukštą profesionalumo lygį, sudarant ir išleidžiant metodines knygas, pelniusias šalies pedagogų visuomenės pripažinimą. Inicijavo ir sudarė kn. „Naujos technologijos ir etnokultūra specialiojoje mokykloje“ bei „Specialiojo pedagogo ieškojimai, atradimai ir patirtis“. Dabikinės m-los 40-mečiui skirtos kn. „40 laiko verpetų“ bendraautorė ir konsultantė.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal