JAKAVIČIUS Domininkas

JAKAVIČIUS Domininkas (m. 1917) – knygnešys, Akmenės ir kt. apylinkėse platinęs „Šviesą“, „Tėvynės sargą“ ir kt. periodinės spaudos leidinius, maldaknyges, carinės valdžios žandarus išjuokiančius paveikslėlius, naktimis neva lipdydavęs atsišaukimus.

Inf.: Kaluškevičius  B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904.

< Atgal