JANKUS Adolfas

Adolfas Jankus

JANKUS Adolfas (g. 1924 05 24 Skabeikių k., Papilės sen.) – skulptorius. Šeimoje augo tarp 6 vaikų, 1941 baigė Telšių amatų m-lą, kurioje pramoko apdirbti metalą. 1942 tęsė studijas Vilniaus technikos m-loje; 1944 pasitraukė į Vakarus, 4 m. praleido Kemptino pabėgėlių stovykloje Bavarijoje, čia lankė S. Kolupailos, R. Zalubos ir kitų emigrantų dėstytojų surengtus technikos ir architektūros kursus, studijavo meno istoriją; 1948 emigravo į Australiją, 2 m. dirbo miškų kirtėju Viktorijos valstijoje, vėliau vertėsi kitais darbais, 17 m. dirbo firmos General Motors Holden inžinerinių bandymų skyriuje dizaineriu, atlikdamas metalo virinimo darbus, pradėjo kurti menines figūras. Nuo 1973 laisvai samdomas menininkas. Kūryboje dominuoja plokščios reljefinės metalo kompozicijos ir trimatės dekoratyvinės figūros. Keletas darbų eksponuota 2006 Žemaičių dailės parodoje.

Inf.: Kazokas G. Lithuanian artists in Australia 1950 – 1990.

< Atgal