JANUITIS Jonas

Jonas Januitis

JANUITIS Jonas (g. 1925 11 24 Klykoliuose – 2003 04 15 Vilniuje) – žurnalistas, socialistinio laikotarpio politikos veikėjas. 1942 – 1944 – raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos karys, „Kęstučio“ būrio partizanas hitlerinės kariuomenės okupuotoje Lietuvoje. 1947 baigė Centrinę komjaunimo m-lą Maskvoje, 1949 – 1952 – laikr.  „Komjaunimo tiesa“ redaktorius, nuo 1953 – Lietuvos radijo, 1957 – 1986 – Lietuvos televizijos ir radijo k-to pirmininkas. 1998 išl. atsiminimų kn. „Užvakar ir šiandien“. Daugelį metų buvo LTSR aukščiausiosios tarybos, LKP CK narys, nuo 1975 – LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas.

Inf. LTE, T.I, Januitis J. Užvakar ir šiandien

< Atgal