JASENAUSKAS Albinas

Albinas Jasenauskas

JASENAUSKAS Albinas (1886 02 28 Berglave, Augustavo apskr., Lenkija – 1973 03 21 Telšiuose) – chorų vadovas, dirigentas, muzikos pedagogas, vargonininkas. Muzikos pramoko iš vargonininkų tėvo ir vyresniojo brolio. 1903 baigė Veiverių mokytojų s-ją, dirbo vargonininku Marijampolėje. 1909 baigė vargonavimo ir muzikos teorijos studijas Varšuvos konservatorijoje, dirbo Kijevo katedros vargonininku, vadovavo chorui, griežė smuiku kariniame simfoniniame orkestre. Mobilizuotas į I pas. karą, vėliau tarnavo vargonininku Žitomire, po bolševikinio spalio perversmo atsidūrė Rusijoje ir TSRS, bolševikinės valdžios buvo persekiojamas, 2 kartus suimtas. 1933 Lietuvai su Rusija apsikeitus politiniais kaliniais, su šeima sugrįžo į Lietuvą, dirbo vargonininku Telšių katedroje, dėstė Telšių kunigų s-joje, mokytojavo. Su Telšių katedros ir šaulių rinktinės jungtiniu mišriu choru 1938 dalyvavo dainų šventėse Klaipėdoje ir Ukmergėje. Nespėjęs 1944 pasitraukti į Vakarus, apsigyveno Mažeikiuose, 1945 – 1960 – Viekšnių ir Akmenės vid. m-lų muzikos mokytojas, chorų vadovas, rajoninių švenčių vyr. dirigentas. mokė skudutininkus ir vokalo solistus. Ypač gerai parengė Akmenės r. meno kolektyvus 1955 Lietuvos dainų šventei Vilniuje, už tai pripažintas Lietuvos nusipelniusiu meno veikėju. Nuo 1960 gyveno Telšiuose, vadovavo rajoninių kultūros namų, Taikomosios dailės technikumo ir miesto darbo veteranų mišriems chorams, taip pat rengė koncertams solistus ir vokalinius ansamblius bei nedidelius orkestrus.

Inf.: TLE, t. 2.

< Atgal