JASEVIČIENĖ Vanda

Vanda Jasevičienė

JASEVIČIENĖ Vanda (g. 1958 01 27 Biriusinsko mst., Taišeto r., Rusijoje) – mokytoja. 1976 baigė Kuršėnų 2-ąją vid. m-lą, 1981 – rusų k-bos ir literatūros studijas Šiaulių pedagoginiame i-te. Nuo 1981 – Naujosios Akmenės 3-iosios vid. m-los (nuo 2004 – Ramučių g-ja) mokytoja, papildomojo ugdymo mokytoja metodininkė. Nuo 1992 vadovavo pačios įsteigtam moksleivių klubui „Atjauta“, jį 1998 išugdė į klubą, kuriame dalį laisvalaikio turiningai praleidžia per 700 moksleivių iš nepasiturinčių, nedarnių šeimų. Nuo 1996 rengė kasmetines klubo narių stovyklas Klykoliuose, palaiko glaudų ryšį su Maltos ordino struktūromis Vokietijoje. Vanda Jasevičienė  yra parengusi ir įvykdžiusi daug  įvairių  projektų. Remdamasi savo praktika, V. Jasevičienė sukūrė itin efektyvų jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdymo modelį: ji ugdo vaikų gebėjimus bendrauti su socialiai apleistais vaikais, organizuoja tradicinę labdaros akciją „Maltiečių sriuba“. Visi suaukoti pinigai skiriami maistui ligotiems ir nepriteklių kenčiantiems vienišiems seneliams.

  1. Jasevičienė Akmenės r. „Vienybės“ laikraščio skaitytojų 2000 išrinkta į populiariausių Akmenės r. žmonių penketuką. Nuo 2011 m. ji gimnazijoje yra įkūrusi Vaikų dienos centrą. 2011 m. V. Jasevičienė už ypatingus nuopelnus socialinėje srityje, taip pat už išskirtinę veiklą, žinomą už Lietuvos ribų, apdovanota vardiniu pasaulinio lygmens medaliu, pagamintu Romoje; 2012 m. Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnybos asociacija ją apdovanojo medaliu su aukso šakele už išskirtinę socialinę veiklą, žinomą Vokietijoje.
< Atgal